چهارشنبه, 24 مرداد 1397


سوالات متداول

1- آیا می دانید که اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی دارای مجموعه اداره های مختلف تخصصی برای کارهای مبنایی کل کشور است ؟
2- آیا تاکنون برای کنترل پوسته زمین و مناطق مدنظر خود احتیاج به اطلاعات خام و پردازش شده GPS ، ترازیابی و یا ثقل داشته اید؟
3- آیا می دانید که اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی اطلاعات رایگان خود را برای محققین و پژوهشگران با امضاء تفاهم نامه رایگان در اختیار آنها قرار می دهد؟
4- آیا از اینک اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی پیوسته اطلاعات دوره ای GPS ، ترازیابی و یا ثقل نسبی را اخذ و از طریق خدمات فنی عرضه می کند اطلاع دارید؟
5- آیا می دانید که اداره کل ژئودزی تنها مرجع اصلی اطلاعات مبنایی برای کنترل تغییرات ارتفاعی در کل کشور است؟
6- آیا می دانید که اداره کل ژئودزی تنها مرجع اصلی اطلاعات مبنایی برای کنترل تغییرات مسطحاتی در کل کشور است؟

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8