جمعه, 3 اسفند 1397
  • EN
عنوان : ضرورت بررسی تغییرات پوسته زمین بر اساس مشاهدات ژئودتیكی (مطالعه موردی: ازگله – سرپل ذهاب ، بم )
زير عنوان : حسن فراهانی؛کارشناس ارشد عمران، کارشناس اداره فیزیکال ژئودزی - حمیدرضا نانکلی؛دکترای ِژئودزی، رئیس اداره ِژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشور
کد خبر : ۱۹۸۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ 
ساعت : ۱۵:۵۱:۲۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

ضرورت بررسی تغییرات پوسته زمین بر اساس مشاهدات ژئودتیکی

(مطالعه موردی: ازگله سرپل ذهاب ، بم )

حسن فراهانی1، حمیدرضا نانکلی2

 

1- کارشناس ارشد عمران، کارشناس اداره فیزیکال ژئودزی- سازمان نقشه برداری کشور

2- دکترای ِژئودزی، رئیس اداره ِژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشور

 

 

 

چکیده

كشور پهناور ايران در يك منطقه فعال تکتونيکي، بخشی از كمربند زلزله وکوهزایی آلپ‌- ‌هيماليا، همواره زلزله‌هاي فراوان و مخربي را در قرنها و دهه‌های مختلف تجربه نموده است[1]. همگرايي بين دو صفحه تكتونيكي اوراسيا در شمال و عربستان در جنوب، علت اصلی در فراواني زمين‌لرزه‌های ايران است[8]. اطلاعات کسب شده حوادث مادی و معنویی ناشی از زلزله‌ و حوادث غیرمترقبه، از طریق تجربیات گذشته و پیش‌نشانگرها به روشهای تعینی و احتمالاتی موجب شده است، تا سازمانهای جهانی و کشورهای مختلف برای جلوگیری و کاهش آسیب‌ها و تعیین میزان خسارتهای وارده از پیش‌نشانگرها بهره‌های بیشتری را دریافت نمایند. دقت و توجه بیشتر با در نظر گرفتن پیشانگرهای پایش و کنترل تغییرات پوسته زمین در سطح با استفاده از ابزارهای دقیق نقشه‌برداری و سیستم‌های راداری و ماهواره‌ای با استمرار اخذ داده‌ها از رفتارسنجی پوسته‌زمین در سطح بصورت دوره‌ای و مقایسه‌ای، با تجزیه و تحلیل داده‌های مشاهدات ژئودتیکی می‌تواند مانع از تجربه‌تلخ مجدد و کاهش آثار مخرب در تلفات‌انسانی، شریانهای‌حیاتی و... ناشی از زلزله و عوامل دیگر همچون فرونشست و کوه‌زایی شود[1].  علم ژئودزی و ژئودینامیک با بکارگیری پيشرفته‌ترين‌تجهیزات، ابزارهای‌دقیق و كامل‌ترين تكنيكهای‌اندازه‌گیری، با مشاهدات و تجزیه و تحلیل منطقی و در اقتضای‌زمان، اطلاعات قابل‌اطميناني را استخراج و در اختيار دانشمندان‌علوم مختلف ‌زمين قرار می‌دهد. بررسی تغییرات اندازه‌گیری‌ شده پوسته‌زمین در جا‌بجایی‌‌‌‌های ژئودینامیک منطقه اَزگله- سرپل‌ذهاب از توابع استان کرمانشاه ناشی از زمین لرزه که شامل نتایج حاصل از پردازش‌ داده‌های ایستگاه‌دائم شبكه‌ژئوديناميك(شکلهای 4 ،5 ،6 ،7 ،8 و 9) ، شبکه‌چند‌منظوره فیزیکال‌ژئودزی(شکلهای10 و11) و شبکه ترازیابی(شکلهای12و13) سازمان‌نقشه‌برداری مورد توجه قرار گرفته است1] ، [2.

 

کلمات کلیدی: تغییرات پوسته زمین، منطقه تکتونيکي، زلزله، مشاهدات ژئودتیکی، فیزیکال‌ژئودزی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید...


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0