سه‌شنبه, 1 اسفند 1396
عنوان : بررسی مناطق فرونشست ایران
زير عنوان : معصومه آميغ پی، سياوش عربی، علی طالبی و یحیی جمور
کد خبر : ۱۶۰۱  :  :  تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ 
ساعت : ۱۵:۲۰:۴۸
بررسی مناطق فرونشست ایران

تهیه کنندگان: معصومه آميغ پی، سياوش عربی، علی طالبی و  یحیی جمورچکيده

نشست زمين در اثر عوامل طبيعی و فعاليتهای انسانی يکی از پديده هايی است که می تواند خسارتهای جبران ناپذيری  ايجاد کند .تشخيص و کنترل اين مناطق يکی از مهمترين رويکردهايی است که بايد مورد توجه قرار گيرد. با توجه به تکرار مشاهدات ترازيابی درجه يک کشور ، امکان بررسی تغييرات ارتفاعی مسيرهای ترازيابی وجود داشت. پس از بررسی این مسیرها مشخص شد که يامچی ودوزدوزان در آذربايجان شرقی ، سلماس در آذربايجان غربی،حوره اطراف درياچه اروميه،گرجی محله راميان در مازندران ، بردآباد در تهران ،جاده تهران گرمسار،ابرسيج وقلعه عبدالله وقدرت آبادو حاجی آباد در سمنان، ابوسعدی وشهرک باهنروطوس وهفت خانه ومشهدوحارث آباد وعباس آباد درخراسان،مشکان وتيرانچی در اصفهان، حاجی آباد در يزد،نعيم آباد ورفسنجان درکرمان ،اسد آباد در همدان ، اراک در مرکزی ويزد با نشستهای قابل توجهی مواجه هستند.از آنجا که یکی از دلایل عمده نشست استخراج بی رویه آب زیر زمینی می باشد و بر اساس گزارش مدیریت منابع آبهای طبیعی وزارت نیرو در بسیاری از مناطق ایران با کاهش سطح آب زیر زمینی مواجه هستیم که از طرف این وزارتخانه حدود 600 منطقه به عنوان مناطق ممنوعه برای استخراج آب زیر زمینی گزارش شده است. وضعیت سطح آب زیر زمینی مناطق  ذكر شده مورد بررسی قرار گرفت ودیده شد که غالب  این مسیرها در آبخوانهایی که با کاهش سطح آب زیر زمینی مواجه هستند ، قرار دارند. 

برای دانلود گزارش اینجا کلیک کنید...http://glsd.ncc.org.ir/_glsd/Documents/land%20subsidence-iran_20170927_151835.pdf


بازگشت           چاپ چاپ         
 
کپی با ذکر اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی بلا مانع است

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8