جمعه, 29 تير 1397
عنوان : نشریه علمی و فنی سازمان نقشه برداری كشور(شماره 116)
کد خبر : ۱۲۲۱  :  :  تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ 
ساعت : ۱۸:۵۸:۱۰

بازگشت           چاپ چاپ         
 
کپی با ذکر اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی بلا مانع است

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8