جمعه, 29 تير 1397
عنوان : دانلود مقالات مرتبط با شبكه ژئودینامیك
کد خبر : ۱۱۸۶  :  :  تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ 
ساعت : ۲۲:۲۵:۵۰

مقالات مرتبط با شبکه ژئودینامیک را در ادامه مطلب با کلیک روی لینکها دانلود نمایید...


First results inferred from the new Iranian Permanent GPS Network for Geodynamics


آناليز و استراتژي پردازش شبكه دائم GPS ايران


Deciphering oblique shortening of central Alborz in Iran using geodetic data


Transformation from ITRF2000 to WGS84-Case Study: Iranian Permanent GPS Network, IPGN


مدل سازي اثر يونسفر با استفاده از آناليز مشاهدات دو فركانسه شبكه هاي دائمي GPS و كاربرد آن در علوم مهندسي و فيزيك (زمين و فضا)


تعيين مقدار بخار آب موجود در اتمسفر با استفاده از تخمين تاخير تروپوسفري سيگنالهاي GPS در شبكه ژئوديناميك سراسري ايران IPGN


six year of GPS measurements to monitor the Arabia-Eurasian collision deformation in IRAN


Seismic versus aseismic deformation in Iran inferred from earthquakes and geodetic data


Peresent-day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman


Monitoring of the large slow Kahrod landslide in Alborz mountain range (Iran) by GPS and SAR interferometry
Present-day strain distribution across theMinab-Zendan-Palami fault system from dense GPS transects


Distribution of the right-lateral strike–slip motion from the Main Recent Fault to the Kazerun Fault System (Zagros, Iran): Evidence from present-day
بازگشت           چاپ چاپ         
 
کپی با ذکر اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی بلا مانع است

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8